Lite kort om Salsal förbundet Sverige

Spread the love

Salsal förbundet Sverige är en ideell och obunden organisation med syftet att främja integration, kultur, litteratur, språk, idrott och mänskliga rättigheter. Organisationen bildades år 2012 under namnet Salsal föreningen Sverige i Uppsala och sedan dess har utvecklats och 2020 blivit ett förbund. 

Förbundet är partipolitiskt obunden och har ingen kommersiell verksamhet. Förbundets verksamhetsprogram styrs utifrån dess stadgar, mål och beslut tagna av årsmöten. Styrelsen framtar förbundets årliga verksamhetsprogram och ordförande ansvarar för den operativa verksamheten, genomföranden och implementation av verksamhetsprogrammen. Ordförande väljs av styrelsen på ett år. 

Alla som delar organisationens värdering och de demokratiska värden i Sverige kan bli medlem och engagera sig i förbundet. Medlemmarna måste betala medlemsavgift och respektera organisationens värderingar och stadgar. 

Förbundet verkar inom följande områden:

– Integration 

– Idrott  

– Kultur och litteratur 

– mänskliga rättigheter

Ett av förbundets huvudmål är att stötta flyktingar och nyanlända från Afghanistan att integreras, utvecklas och bli en del av den svenska samhället. Vi hjälper dessa personer med rådgivning, kompetensträning och allmän samhällsorientering. Exempelvis hjälper vi dem med att fylla i blankett, läsa brev och dessutom ger vi rådgivning i form av möte och telefonsamtal, ledarskapsutbildningar inom olika områden samt läxhjälp, jobbansökning (CV och personligt brev), körteori, Photoshop, bild och videoredigering, datakurs. Vi arrangerar också studentfest för de som inte har släktingar eller anhörig i Sverige. 

Förbundet anordnar idrottsaktiviteter för tjejer och killar, bland annat, simning, fotboll och volleyboll. Inom idrottsområdet har förbundet under de senaste åren har haft veckoträning i fotboll och volleyboll både för tjejer, i samarbete med studenter vid Uppsala universitet, samt anordnat flera idrottsturneringar. 

Salsal förbundet Sverige arbetar också för att främja bevarandet av modersmålet och nationella kulturen för människor från Afghanistan samt vill uppmuntra och stötta enastående talanger med afghanskt påbrå i Sverige.   

För en lyckad integration skapar vårt förbund forum för interaktion mellan nyanlända/flyktingar och värdsamhället genom att bjuda in olika svenska institutioner/aktörer till förbundets evenemang och aktiviteter för möten, samtal och socialt umgänge. Dessa forum möjliggör för nyanlända att lära sig svenska värderingar, lagar, regler och sociala koder vilket är viktigt för integration och etablering i det nya landet.  

Inom kulturområden arrangeras en rad olika kulturella och litterära aktiviteter. En del av dess innehåller litteraturseminarier på dari där böcker och verk diskuteras av författare, kritiker, poeter, akademiker och kulturaktivister. Vidare hålls avtäckning av verk och avtackning av författare – ett flertal gånger per år i Uppsala och dess angränsande län – som har anknytning till Afghanistan. Målet med dessa kultur- och litteraturarrangemang är att hålla persisk/afghanistanka språket, kulturen, litteraturen och levande i en dynamisk miljö där det kända och okända möts i ett främmande landskap präglad av migration, integration, nostalgi och längtan till moderlandet. 

Förbundets kulturella och litterära program är till för att bevara och stärka det dariska språket, den afghanistanska kulturen och seden samt skapa en scen för unga att prova sina konstnärliga förmågor och talanger. Bland annat arrangeras årligen en internationell poesifestival, en Dambora-festival för just detta ändamål. Andra kulturevenemang som hålls är Yalda-nattritualen och Nowruz-högtiden för att skapa kulturell samhörighet och gemenskap för människor från Afghanistan som befinner sig fjärran från landet de en gång i tiden levde i och bär dess kulturarv med sig till Norden. 

Mänskliga rättigheter är en viktig del av vårt arbete då denna fråga berör mycket Afghanistan. Inom det området anordnar förbundet årligen olika seminarier, webinarier och konferenser där frågor om mänskliga rättigheter diskuteras av olika föreläsare, aktivister och debattörer. Vidare deltar vi i välgörenhetsarbete till våldsoffer exempelvis, utfärdar pressmeddelande om brott mot mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter i Afghanistan.

Vision

Vår vision är att skapa möjlighet för kvinnor från Afghanistan att för första gången ha en röst i samhället. Vi vill vara en plats där flyktingar får hjälp, information och vägledning för att starta ett nytt liv i det nya landet. Vi vill vara ett paraply för nyanlända att inte känner sig ensamma, främmande i det nya landet: de ska känna tillhörighet, gemenskap och samhörighet i det som kan uppfattas som ett främmande miljö. Förbundet har också visionen att skapa möjligheter för den utbildade eliten från Afghanistan att visa upp sina kunskaper, konstnärliga och litterära talanger till allmänheten i Uppsala och dess angränsande län.  

Därför försöker Salsal Förbundet vara ett sammanbindande nätverk där människor – med olika bakgrund, konstnärliga talanger, akademiska kunskaper – som invandrat till Sverige möts, bekantas och utvecklas, speciellt i Uppsala och dess angränsande län. Syftet är att dessa möten ska hjälpa nyanlända främlingar att ta del av kunskap och erfarenhet av förbundets medlemmar för att skapa sig ett bra liv i det nya landet då många av våra medlemmar har bott länge i Sverige. 

Salsal Förbundets förhoppningar är att dess aktiviteter ska kunna ge möjlighet till nyanlända att bli en del av det svenska samhället, och att afghanska diasporan i Sverige bli ett inflytelserika, framgångsrikt och integrerat del av Sverige. Salsal Förbundets verksamhet är öppen för alla.

Det här inlägget postades i Radio Salsalرادیو صلصال. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *