درد دلهاي در رابطه با وضعيت جاري در افغانستان

Spread the love

اين روزها فقط شنيده ميشود كه كشته شد ، زخمي شد و گروگان گرفته شد. در چن روز اخير گروگان گيري ٣٠ نفر برادران هزاره ،

برف كوچ در ولايت پنجشير و بدخشان ، انتحاري در كابل، شليك هواي بخاطر برد كركت و زخمي شدن چندين تن از هموطنان.

اين روزها فقط شنيده ميشود كه كشته شد ، زخمي شد و گروگان گرفته شد. در چن روز اخير گروگان گيري ٣٠ نفر برادران هزاره ،

برف كوچ در ولايت پنجشير و بدخشان ، انتحاري در كابل، شليك هواي بخاطر برد كركت و زخمي شدن چندين تن از هموطنان.

تسليت واژه كوچك است منم به نوبه خود براي همه گذشتگان بهشت برين آرزو دارم و براي باز ماندگان شان صبر جميل و به اميد اينكه بزوي برادران گروگان گرفته شده ازاد شود و صحيح و سلامت به پيش عزيزان خود برسد هر روز انتحار انفجار هر روز بد بختي الهي تا به چه وقت اين قسم روزها سر مردم بيچاره ما ادامه مي يابد ؟ خدا يا قيامت را برپا كن تو اگر خسته نيستي ما عجيب خسته ايم !!!

از اين قوم گرايي ، از اين كشت و خون، از اينكه هر روز برادر برادر را ميكشد ، از اينكه حتي طبيعت دشمن جان ما شده ، از اينكه كار به اهل كار سپرده نميشود، مجاهدين كه چور و چپاول كرده حالا ادعاي جهاد ميكند، از اينكه هر كس فقط دنبال منصب و چوكي است عجيب خسته ايم  دو تا ريس جمهور خائن همراه با چند تا وكيلهاي خائن كه اينروز ها ملت به چه وضع است و انها در خوشگذراني رفته. اگر كمي بشتر فكر كنيم خود ما هم تقصير كار هستيم اولا بايد يخن اين خائن ها را بيگريم و بيگويم كه كجاست ان وعده هاي كه براي ما داده بوديد حالا وقتش رسيده كه عملي كنيد ؟؟ و ثانيا به اين گروهاي هراس افگن خود ماها هم كمك ميكنيم !شايد جاي سوال باشد برايتان چطور ؟؟ مردم ما نه تنها يك قوم بلكه همه اقوام افغانستان در حج ميرود و سالانه ميلون ها دالر به جيب عرب ها سرازير ميشود و انها با اين پول ها انتحاري و طالب جور ميكند دوباره در جان خود ما ميفرستد يكي از نمونه هايش كمك به پاكستان ميكند و انتحاري ها در پاكستان تعليم مي بيند و هر روز جان هزارها هموطن مارا ميگرد پس بيايد حد اقل پول خود را در جيب عربها نه اندازم بلكه كمك به هموطن خود كنيم كه نان شب خود را ندارد به كسي كمك كن كهصبح وقت از خانه مي برايد تا شب دنبال كار ميگردد ولي كار گيرش نمي ايد شب هم در روي سرك ها ميخوابد چون رويش نميشود خانه بدون نان بيايد. پس بيا اي هموطن دست بدست هم بدهيم تا از اين حالت رهايي يابيم هيچ كسي از كسي در اين وطن برتري ندارد و هيچ كسي قادر به اين نيست كه يك قوم را از افغانستان بيرون كند اين را تاريخ اثبات كرده. پس بايد با هم سازگاري داشته باشيم و در كنار هم شانه به شانه با هم برزمم تا هيچ كسي نتواند با چشم بد طرف اين خاك ببيند. به اميد افغانستان واحد.

نویسنده: حمید احسانی مدیر کمیته ورزش انجمن صلصال

Det här inlägget postades i Radio Salsalرادیو صلصال. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *