جلسه سالانه اتحادیه سراسری شهمامه و صلصال

Spread the love

جلسه سالانه اتحادیه سراسری شهمامه و صلصال برگزار شد.

Shahmama & SALSAL

Shahmama & SALSAL

روز شنبه‌‌ نهم مای ۲۰۱۵ برابر با نزدهم ثور ۱۳۹۴، جلسه سالانه اتحادیه سراسری شهمامه و صلصال در شهر اوره‌بروی سویدن برگزار گردید .این جلسه که برای انتخاب وتعیینات سالانه شورای اداری و مسولین جدید اتحادیه برگزار شده بود ،نمایندگان انجمنهای عضو اتحادیه و شخصیتهای فعال فرهنگی واجتماعی نیز بطور انفرادی وبغرض کسب آگاهی از فعالیتها و اقدامات یک سال گذشته، حمایت از اهداف و گسترش زمینه های فعالیت و عرصه‌های کاری اتحادیه در محفل یاد

شده شرکت نموده بودند

درآغاز آزاده نجفی سکرتر اتحادیه ضمن ادای احترام وخیرمقدم به اشتراک کنندگان ازفعالیتهای یک ساله اتحادیه در زمینه های، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی بطور فشرده گزارش داده آنگاه از مسولین هر بخش خواست در باره حوزه مسولیت و کارهای انجام یافته شان به جلسه سالانه گزارش دهند.
صداقت بابه، حسین شرق، علی رضایی و جمعه لومانی ازمسولین کمیته های اتحادیه بطور مفصل وشفاف از بخشهای مربوطه شان برای جلسه گزارش دادند و سپس سه نفر برای انتخاب کمیته اتخابات سال آ ینده برگزیده شد. بعد از یک تفریح کوتاه، بخش دوم جلسه آغاز گردید و بعد از انتخاب و معرفی کمیته انتخابات سال اینده شرکت کنندگان بنوبت به طرح سوال و پیشنهادهای شان پرداختند. این بخش از برنامه گرچه زمان‌گیر بود ولی بحثهای روشنگرانه و سازنده بطور آ زاد و دموکراتیک صورت می‌گرفت. و در باره تصویب یا رد هر یک از پیشنهادها و لوایح ارایه شده، رای گیری می‌شد.
درساعت پایانی جلسه که تا عصر روز ادامه داشت، برای انتخاب مسولین جدید بخشهای مختلف اتحادیه بحث و گفتگوهای جدی و دوستانه آغاز گردیده و سپس بنا برپیشنهاد وگزارش کمیته انتخابات، اسامی افراد پیشنهادی و داوطلبان برای قبول مسولیتها به جلسه اعلام و آنگاه به نوبت برای انتخاب هریک از مسولین رای گیری گردیده و افراد ذیل برای ریاست ومسولیت بخشهای اتحادیه انتخاب گردیدند.
جمعه لومانی، به حیث ریس جدید اتحادیه شهمامه وصلصال
نقره غفوری، معاون ریس اتحادیه
صداقت بابه: مسئول مالي
آزاده نجفی، سکرتر اتحادیه
علی واحدی، مسول کمیته نظارت
شفیقه هزاره، مسول بخش فرهنگی اتحادیه
علی رضایی، مسول بخش ورزشی اتحادیه
آقای عصمت فکرت، خانم نسیبه ابراهیمی ونقی بیک عضو کمیته انتخابات
قابل یاد آوری است که در این جلسه نمایندگان انجمنها وشخصیتهای ذیل شرکت نموده بودند:
حسین شرق و خانم فاطمه از انجمن چند فرهنگی شهر اوسلوف
خانم شکیبا امیری، حسن رحیمی، ثریا کاظمی، باقر قنبری و صداقت بابه از انجمن فانوس از گوتنبرگ
محمد غفوری و حنیف الهام از انجمن وطن از شهر اسکلیستونا
علی غلامی از انجمن فرهنگی هزاره های شهر اوروبرو
رضا ضیایی و خانم شفیقه هزاره از انجمندوستی مردم افغانستان وسویدن
نقی بیک ، علی واحدی ،.. و کامران از انجمن هزاره های شهر استکهلم
علی رضایی و علی حبیبی از انجمن صلصال از شهر اوپسالا
عصمت فطرت، علی منور و … از انجمن فرهنگی افغانستانیهای شهر اوپسالا

Det här inlägget postades i Radio Salsalرادیو صلصال. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *