کتاب هزاره های اسکاندیناوی

Spread the love

کتاب هزاره های اسکاندیناویر
کتاب «هزاره‌های اسکاندیناوی» گزارشی است مستقیم از مردمانی که از ستم روزگار٬ یار و دیار را نهاده و به دورترین مرزهای دنیای مسکون آمده‌اند. غرابت اقتصادی٬ علمی و فرهنگی جامعه‌های اسکاندیناوی با زیست بوم اصلی هزاره‌ها٬ چالش‌های بی‌پایان و البته فرصت‌های بسیاری فراروی انسان هزاره‌ قرار داده‌است

برخورد با این چالش‌ها و جذب فرصت‌ها قوت فکری و انرژی علمی و روانی بسیاری می‌طلبد. برخی را به سکوت می‌کشاند و برخی را به وادی افسردگی و برخی را به فعالیت مضاعف وادار می‌کند. اگر هنوز نبض ز…ندگی جمعی هزاره‌ها در این سوی دنیا می‌زند٬ به یمن وجود همین دسته‌ی اخیر است؛ فعالان اجتماعی که همچون عیسای صلیب بر دوش٬ بار گناهان خیل کثیر درخود فرو رفته‌گان را بر شانه گرفته‌اند و هر از گاهی چراغی می‌افروزند. دوستانی که در اینجا زندگی می‌کنند و در حال جنگ‌دادن استخوان خود با دندانه‌های این ماشین قهار و البته جذاب زندگی فردگرایانه هستند٬ شاید حس کنند که چه می‌گویم.
باری٬ یکی از کسانی که در برخورد با چالش‌های زندگی در غربت غرب٬ به صورت مضاعف فعال شده٬ محمدرضا ضیایی٬ نویسنده‌ی ارجمند کتاب هزاره‌های اسکاندیناوی است. وی سفر پیدایش هزاره‌های اسکاندیناوی را با چندین سال کار و تلاش پیگیر پیموده‌است. این تلاش‌ها شامل سفرهای بسیار٬ مصاحبه‌ها٬ جستجو در متون تا حضور در مجامع و همایش‌ها می‌شود. من از چند سال بدین سو شاهد پیگیری و جدیت نویسنده برای تکمیل این کتاب بوده‌ام. ارزش این کتاب بهتر درک می‌شود وقتی که بدانیم نویسنده خود به عنوان فعال اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از اجتماعات مردمی حضور داشته و ارتباط فردی گسترده‌ای با مردم دارد.
کتاب هزاره‌های اسکاندیناوی٬ در موضوع خود٬ پیشگام است و به همین دلیل نمی‌تواند یکسره حسن و زیبایی و بری از عیب و خطا باشد. امیدوارم این کتاب فتح بابی شود برای جوانانی که وقت و انرژی بیشتر دارند تا چنین پروژه‌هایی را پی بگیرند٬ برجستگی‌ها را افزون کنند و یگان نواقص احتمالی را رفع کنند. مانده نباشید جناب ضیایی!
زواری . 16 دیسمبر 2017 استکهلم

کتاب هزاره های اسکاندیناوی در برگیرنده مطالب ذیل است :

هزاره های اسکاندیناوی
کتاب هزاره های اسکاندیناوی دربرگیرنده شش فصل است که بطور فشرده و گذرا ، تاریخ قتل عامها و کوچهای اجباری هزاره ها را در بخشهای مختلف با عنوانهای ذیل روایت نموده است
Skandinaviska Hazarar
Den skandinaviska Hazara boken består av sex kapitel, som intensivt och kontinuerligt berättat historien om massakrer och tvångsförskjutningar av Hazaras i olika sektioner med följande titlar.
فصل اول
Första Kapitel
هزاره ها هزاره هستند
Hazarar är Hazarar
هزاره ها خودرا چه می خوانند
Vad kallar Hazarar sig själva?

فصل دوم
Andra Kapitel
هزاره ها وناگزیری گریز از زادگاه
Hazarar och den oundvikliga flytten i hemstaden
سیر تاریخی، آوارگی و پناه جویی هزاره ها
Historiska Kurs, förskjutning och tillflykt av Hazarar
آوارگی هزاره ها در زمان تجاوز چنگیز خان
Förskjutning av Hazarar under invasionen av Genghis khan
بررسی کشتاروقتل عامهای منظم هزاه ها وکوچ اجباری آنها دراداوارمختلف حاکمان افغان
Undersökande av dödandet av de regelbundna massakrerna av Hazarar och deras tvångsförskjutning i händerna på många afghanska härskare
کوچهای اجباری وآ وارگی جمعی هزاره ها در زمان عبد الرحمن خان
Obligatoriska och massmigreringar av Hazarar under Abdul Rahman Khan tid
فرار و آوارگی هزاره ها در زمان حکومت کمونیستها و تجاوز شوری سابق
Flytten och förskjutningen av Hazarar under den kommunistiska styret och den gamla Sovjetisk invasionen.
مهاجرت و آوارگی هزاره ها در زمان حکومت پس از کمونیستها
utvandring och förskjutning av Hazaras efter den kommunistiska regimens fall.
فرار وآوارگی هزاره ها در زمان طالبان و تروریستها
Hazaras flykt och utvandering under talibanerna och terroristerna
آوارگی هزاره ها در زمان حکومت کرزی وحملات تروریستی طالبان
Förskjutningen av Hazarar under Karzai-regimen och Talibans terrorattacker
تداوم آوارگی و پناه جویی هزاره ها در زمان حکومت محمد اشرف غنی
Fortsättningen av Hazaraförskjutning och massutflykten under Muhammad Ashraf Ghanis tid.
فصل سوم
Tredje Kapitelet
هزاره های اسکاندیناوی
Skandinaviska Hazarar
وضعیت عمومی هزاره ها در اسکاندیناوی
Allmänna situationen av Hazarar i Skandinavien
هزاره ها چه زمان به اسکاندیناوی آمده اند؟
När kom Hazarar till Skandinavien?
فصل چهارم
Fjärde kapitel
در فصل چهارم کتاب بطور مفصل در باره هزاره های مقیم دانمارک بحث وبررسی انجام یافته است و با شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی هزاره های دانمارک در باره موضوعات مختلف گفتگو و مصاحبه شده است
I kapitel fyra har boken diskuterats i detalj om Hazarar i Danmark och har intervjuat de kända kulturella och sociala Hazarar i Danmark om olika ämnen .
فصل پنجمم
Femte kapitel
هزاره های مقیم سویدن
Hazarar i Sverige
در فصل پنجم با شرکت و همیاری زنان و مردان هزاره سویدن در باره تاریخ رسیدن اولین هزاره ها به سویدن ، وضعیت فعلی ، فعالیتها اجتماعی ، تلاشهای فرهنگی و تحصیلی آنها در مجموع مورد بررسی قرار گرفته است
I femte kapitlet, med deltagande och stöd från de svenska Hazara kvinnorna och männens historien om det första Hazararnas ankomst i Sverige, undersöks nuvarande situation, sociala aktiviteter, kulturella och pedagogiska insatser totalt.
فصل ششم
Sjätte kapitel
هزاره های ناروی
Hazarar i Norge
در فصل ششم و آخرین فصل کتاب تاریخ رسیدن هزاره ها به ناروی ، وضعیت فرهنگی واجتماعی ، تعداد نفوس و شخصیتهای فرهنگی هزاره ها در ناوری به بررسی گرفته شده است
I sjätte kapitlet och i det sista kapitlet i boken, Historien och ankomsten av Hazarar till Norge, den kulturella och sociala situationen, befolkning och kultur karaktärerna hos Hazaras i Norge har granskats.
در سخن پایانی کتاب ،چالشها و امید واریهای فرا روی هزاره های اسکاندیناوی نشانه گزاری گردیده است.
Sista ordet i boken, utmaningarna och förhoppningarna från Skandinaviens Hazaras har noterats.
این کتاب دارای ضمیمه های نیز می باشد که نوشته وگزارش سفارت افغانستان در سویدن در باره پناه جویان و پناهندگان افغانستانی تدوین و نشر گردیده است و بخاطر آگاهی و داوری هرچه درست و خوب تر خوانندگان کتاب به عنوان ضمیمه درکتاب هزاره های اسکاندیناوی اضافه شده است
Den här boken har också bilagor som har sammanställts och publicerats av den afghanska ambassaden i Sverige om de afghanska flyktingarna och har lagts till i den skandinaviska Hazara-boken som ett komplement till bättre och bättre bedömning av bokläsare.
همچنین پاسخ اداره آمار سویدن و پوستر از تصویر تعداد از جوانان و تحصیل کردگان هزاره در ضمیمه آمده است
Svaret från Sveriges presidium för statistik och affischer till bilden av antalet ungdomar och akademiker från Hazarar finns i bilagan.
این کتاب اولین متن مدون و روایت نوشتاری است که در باره هزاره های اسکاندیناوی نوشته ومنتشر شده است
Boken är den första skriftliga texten och berättelsen som skrivits och publicerats om de skandinaviska Hazarar.

Det här inlägget postades i Kultur. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *