بایگانی دسته: Radio Salsalرادیو صلصال

Press Statement on Sayed Ul Shuhada School Girls Massacre

On Saturday 9th May, a few days prior On Saturday 9th May, a few days prior On Saturday 9th May, a few days prior to Eid, massacre of school girls took place in Sayed Ul Shuhada school in Dasht-e-Barchi, in West Kabul. At the time of writing, more than 50are dead and 151 injured; most are children. Yet … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال | دیدگاه‌تان را بنویسید:

!به نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های تحلیل رمان ـ اتحادیه‌ی صلصال خوش آمدید

این نشست با حضور علاقمندان کتاب و ادبیات برگزار می‌شود. تحلیل و بررسی رمان «منظره‌ی پریده‌رنگ تپه‌ها» اثر «کازئو ایشی‌گورو» برای نوزدهمین نشست انتخاب شده است. از متن کتاب: «شاید فقط سکوت نبود که دخترم را به لندن راند. چون … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نشست سوم خوانش و تحلیل داستان

گزارش نشست سوم خوانش و تحلیل داستان این نشست ادبی در روز هشتم فیبروری با خوش‌آمد گویی به پنج عضو جدید نشست آغاز شد. سپس کتاب‌هایی که در چند جلسه‌ی بعد به مطالعه و نقد آنها پرداخته خواهد شد، از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال | دیدگاه‌تان را بنویسید:

salsals bakgrund och vision

Vad är salsal Salsal är en ideell förening som bildades 2012. Vi riktar vår verksamhet till ny anlända som kommer från Afghanistan med syfte att främja deras integration i samhället. Vår fokus ligger på ensamkommande ungdomar där behovet av insatser … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال, SFS Raport گزارشات انجمن | دیدگاه‌تان را بنویسید:

هموطنان عدالت خواه سپاس از ابراز همدردی تان

از آنجاییکه مسولیت بسیار عظیم و خطیر در قبال ما ( که در خارج از افغانستان ) زندگی می کنیم موج میزند و ما  جنبش روشنایی به دو شکل می توانیم کمک کنیم. ۱- پوشش خبری و حمایت معنوی و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال, مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Integration genom idrott.

                Afghanistan kvinnor är mest utsatta gruppen, lever under patriarkala strukturer och hedern. Men det finns de som tar initiativet att ta saken i egna händer, de kämpar för sin rätt idrotta, vara … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال | دیدگاه‌تان را بنویسید:

SALSAL deltagit BONANZA turnering

SALSAL deltagit BONANZA turnering Salsal vollyboll vinner alltid.               I turneringen deltagit 14 lag från olika lag. Alla lagar delade på två grupper A och B. I varje grupp fanns det sju lagar. Matchen … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Integrationsturnering 2016.

Salsal och KRIK hade en integrations turnering måndags den 14/3-2016. några bilder fån turneringen.

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال | دیدگاه‌تان را بنویسید:

‏طاغی‬

‏….و اما: ‏طاغی   ‬ جسته گریخته اخلاق پرداز است.طاغی است.و طاغی ،کسی است که خدای بخواب رفته و دو زبان و تناقض گو را با تراغ به زمین می کوبد و با تیاغِ شهامت و گستاخی درب و داغونش می … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کنفرانس بررسی وضعیت حقوق بشری هزاره ها

لطفا روی اطلاعیه کلیک کنید تا مطلب بزرگتر شود. کنفرانس یاد بود از قتل عام هزاره ها توسط عبدالرحمن    

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال | دیدگاه‌تان را بنویسید: