بایگانی دسته: مقالات

تفسیری اگزیستانسیالیستی از رمان «زن در ریگ روان» اثر «کوبو آبه»

بخش دوم  نیروی حاکم نه تنها با گرفتن امید از مردم آنها را به لحاظ روحی استثمار می‌کند، بلکه از لحاظ جسمی نیز آنها را دستکاری می‌کند. برجسته کردن وجهه‌ی حیوانی نیکی و زن، تاکید بر گرفتن صفات انسانی از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تفسیری اگزیستانسیالیستی از رمان «زن در ریگ روان» اثر «کوبو آبه»

بخش اول در این رمان فریبنده و ساده «کوبو آبه» تصویری شوریده از مردی را می‌کشد که خود را در یک وضعیت غیر عادی می‌بیند، آن هم درست زمانی که در سفر ماجراجویانه برای یافتن حشرات در شنزار می‌آید. مرد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کاش میشد سر نوشت از سر نوشت

کاش میشد سر نوشت از سر نوشت نوشت زندگی معبر خوشی ها است که باید از ثانیه ثانیه ان لذت بْرد. نوشت: که زندگی دفتری خاطره ها است که لب خند ها را باید در ان ثبت کرد. مینوشت؛ که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Vi kräver amnesti oavsett ålder

“Vi kräver amnesti oavsett ålder” Afghanska föreningen Salsal, nätverket Vi står inte ut och Afghanistans vice flyktingminister har en sak gemensamt. De vill stoppa utvisningarna till Afghanistan. Yousof Rizai är bekymrad. Han är ordförande i Salsal i Uppsala, en ideell … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

integration

Vad är integration? Jag antar att integration är en lång process, där en grupp går från att vara minoritet i ett samhälle till att bli en del av majoriteten. Det är också att lära sig om samhällets villkor och beteenden, … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شهروند مسول

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻣﺴﻮﻝ   ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪﺣﻘﻮﻗﺶ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻭاﺟﺒﺎﺕ ﺩﺭﻧﻆﺮ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺶ ﺭا ﺑﻪ ﻭﺟﻪ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

انجام وظیفه

انجام وظیفه اﮔﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﻳﺎ ﻋﻀﻮ اﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﺮ ﻟﺤﻆﻩ, ﺑﺪﻭﺭ اﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﭘﺴﺖ اﻡ, ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻥ ﺁﺯاﺩﻳﺨﻮاﻩ ﻭﻣﺴﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮﺭﻡ, ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻡ ﺭا ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺧﻮﺩﻡ ﺭا … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

 

منتشرشده در مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

هموطنان عدالت خواه سپاس از ابراز همدردی تان

از آنجاییکه مسولیت بسیار عظیم و خطیر در قبال ما ( که در خارج از افغانستان ) زندگی می کنیم موج میزند و ما  جنبش روشنایی به دو شکل می توانیم کمک کنیم. ۱- پوشش خبری و حمایت معنوی و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Radio Salsalرادیو صلصال, مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: