Buddhastatyerna i Bamyan

Spread the love

Buddhastatyerna i Bamyan

Den stora buddhastatyn i Bamyan som hade registrerats som världens största staty var 53 meter hög och hette Salsal. Den mindre buddhastatyn som hette Shahmama var 35 meter hög. Det fanns också flera andra mindre statyer snidade i berget runt omkring de två största från koshanidiska eran. Eftersom området som utgör dagens Afghanistan har genom årtusenden haft ett geopolitiskt intressant läge med sidenvägen korsande genom sig har flertalet stormakter invaderat och ockuperat områdetdynastins kulturinslag tog över regionen

Det var dock kushan-kungen Kanishka med säte nära dagens Peshawar i Pakistan som under mitten av 100-talet omvandlade dagens Afghanistan till ett buddhistiskt samhälle. Under Kanishkas tid var hans rike ett av de första länderna som hade buddhismen som statsreligion och han drog nytta av Gandhara-kulturen som betonade omtanke, skönhet, konst och arkitektur. De fyra sanningarna som är hörnstenar av buddhismen fokuserar på att hitta, utreda, stoppa samt sättet man stoppar lidandet. De utgörs av: 1. Dukkha (lidande), 2. Samudaya (orsaker till lidande), 3. Nirodha (avvärjning av lidande) och 4. Magga (sättet man avvärjer lidande). Buddhismen beskriver om sin högsta möjliga strävansmål – nirvana – som ett ställe med de fyra oberäkneliga egenskaperna

 

Må alla kännande varelser ha lycka och dess orsaker

Må alla kännande varelse vara fria från lidande och dess orsaker

Må alla kännande varelser aldrig skiljas från salighet utan från lidande

Må alla kännande varelser befinna sig I jämnmod, fria från misstag, rörbarhet och frustration.

 

Talibanerna hade inte någon kännedom eller förståelse för buddhismen och dess budskap. De försökte, genom förstörelse av buddhastatyerna, skapa konflikter och misstro mellan olika religiösa grupper. De brukade jämföra sig med Sultan Mahmoud Ghaznavi som under 1000-talet hade förstört buddhastatyer i sina krig i den indiska subkontinenten och på så sätt framstå som principfasta muslimer. De krävde att hinduer och sikher i Afghanistan ska bära synliga symboler och de landsförvisade de sista judarna och stängde Kabuls synagoga. Sultan Mahmoud använde förstörelse av buddhistiska statyer som en strategi för att samla sina muslimska anhängare och krossa motståndet han mötte från buddhistiska och hinduiska grupper. Han förstörde aldrig Buddhastatyerna i Bamyan som också var under hans styre.

Sultan Mahmoud som hade ca 2000 poeter, filosofer och vetenskapspersoner i sitt hov visste att Buddhastatyerna i Bamyan som hade vittnat flera storkrig och dynastier som utlöst varandra var en del av regionens rika historia och beviset på kushanidernas kulturella arv utan att utgöra något hot då alla buddhister antingen hade konverterat till islam eller flyttat österut. Flera århundraden senare, i slutet av 1800-talet försökte Afghanistans kung Abdurrahman Khan att förstöra buddhastatyerna då han hade deklarerat sig till emir, d.v.s. muslimernas ledare, men hans bombarderingar lyckades inte fälla de gigantiska statyerna. Han ändrade strategi och istället gav order till folkmord på hazarar och tvångskonverterade nuristanier till islam.

Frågan är varför talibanerna ville förstöra statyerna och varför de såg dem som hot. Det finns många olika teorier och förklaringar. En av dem är att talibanerna inte brydde sig om dimensionen att statyerna var en nationell rikedom och skulle dra till sig miljontals turister, för dem var deras fundamentalistiska utbildning i den wahabi-liknande deobandi-skolan viktig att följa. Förmodligen hade deras utbildning sitt ursprung i saudiskt levnadssätt med avsky gentemot allt som inte anses vara islamiskt. Den pakistanska underrättelsetjänsten, ISI, hade nära relation med talibanerna och kan ha spelat en pådrivande roll för att skada Afghanistans kulturarv då länderna har varit i osämja om den västra delen av Pakistan p.g.a. Durand-linjen som drogs 1893 mellan Afghanistan och brittiska mandatet i Indien. En annan förklaring är att talibanerna bestod nästan enbart av etniska pashtuner och buddhastatyernas utseende som liknande lokalbefolkningen hazarar irriterade talibanerna till den grad att de genom förstörelse av statyerna ville undanröja en stor bit och ett levande bevis på hazararnas historia i regionen. Denna teori backas upp av talibanernas hat mot hazarar, både av religiösa och etniska skäl, och massmord mot dem i bl.a. Yakawlang och Mazar-i Sharif där flera tusen hazarar dödades i augusti 1998

författare Reza Javid

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *