Medlemskap

Spread the love

Medlemskap

Till medlem kan antagas var och en som är intresserad av Salsal Förening i Sverige. Medlem betalar årsavgift (200 SEK för vuxna, 100 SEK – för studenter, pensionärer. 100 kr för familjer. medlemmarna har rätt till full insyn i föreningens verksamhet, rätt deltaga i samtliga föreningen möten och andra aktiviteter samt har rätt till full yttrande och förslagsrätt på alla föreningens möten. Medlem har en röst på medlems- och årsmöte.

  • Alla medlemmar och deltagare i föreningens aktiviteter ska respektera andra medlemmar och deltagare.
  • Det ska inte förekomma alkohol och annat berusningsmedel i samband med föreningsaktiviteter.
  • All ljud, film eller foto upptagningen är förbjudet förutom för förenings ändamål.
  • Den som antar föreningens målsättning antas automatisk som medlem och medlemskapet godkänns av styrelsen.
  • Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *