Utlåtande av demonstrationen #StopHazaraGenocide

Spread the love

Hazarer har länge varit föremål för oupphörligt systematiskt våld på grund av etnicitet och trosuppfattning. Enligt en nyligen publicerad studie har hazarer i Afghanistan utstått omkring 300 attacker sedan 2002. Dessa attacker, emellertid, har en längre historia. Under det tidigare talibanska styret på 1900-talet var hazarer föremål för åtminstone 9 fall av massakrer. I ett av fallen massmördade talibaner fler än 2000 hazarer i Mazar-i Sharif, något som har dokumenterat av bl.a. Human Rights Watch. Enligt en del andra källor var antal offer i denna massaker över 15 000 personer.

Bild: Mehdi Muhibbi

För mer än ett århundrade tidigare, under 1890-talet, var hazarer föremål för folkmordsaktiga massakrer, storskaligt slaveri och omfattande socio-politiskt förtryck som tvingade dem till tvångsflykt och avfolkning av sina ursprungliga landområden. Talibaner hade hazarer som en särskild måltavla i deras krigföring mot den tidigare presidentiella regimen. Sedan 2015 har Islamiska Staten Khorasan (IS-K) har tagit på sig ansvar för ett antal av riktade attacker mot hazarer. Tills nu har ingen av brotten begångna mot hazarer utretts. Ingen förövare har hållits ansvarig och ingen handling för rättvisa och kompensation till offren och deras efterlevande har vidtagits. Nu, som ett de facto-styre i Afghanistan har talibaner totalt misslyckats i att skydda hazarer.

Talibaner själva är delaktiga i förtrycket mot hazarer genom bland andra tvångsförflyttningar av tusentals hazarer från deras landområden som de innehaft i tiotals generationer runt om landet, inklusive provinserna Daikuni, Helmand, Kabul, Balkh och Oruzgan. Dessa attacker, enligt vår uppfattning, motsvarar folkmordsbrott och uppfyller elementen beskrivna i Artikel II av Genocide Convention av 1948. Dessa har resulterat i att internationella organisationer som US Holocaust Memorial Museum och Genocide Watch att ringa larmklockan om folkmord på hazarer. Medan vi hedrar alla offer för utbrett våld i Afghanistan, från alla etniska grupper, vill vi betona att hazarer är särskilt utsatta då de är föremål för systematiska attacker enbart på grund av etnicitet och trosuppfattning och för att hazarer starkt och öppet följer mänskliga rättigheter, särskilt gällande kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och utbildning. Sedan augusti 2021 har folkmordsattacker mot hazarer ökat betydligt i omfattning, med ett framträdande mönster av unga hazarer som måltavlor.

پوستر تظاهرات علیه نسل کشی هزاره ها

Dessa systematiska attacker har gjort det svårt för hazara-folket att överleva, då de attackeras på utbildningsinstitutioner, böneplatser, skolor, sjukhus, idrottsplatser, offentliga sammanslutningar, motorvägar och bröllopshallar. Därför är det vår uppfattning att hazarer är offer för pågående folkmord i Afghanistan. Med kontexten ovan i beaktande efterlyser hazarer runt om i världen omedelbara förebyggande skyddsåtgärder från FN, USA och EU för att säkra skyddet av hazarer mot ett pågående folkmord. Det måste också startas oberoende utredningar, fullt ansvarsutkrävande och ersättningar till offrens familjer. Med fördömande av de kontinuerliga systematiska och medvetna attackerna mot hazarer – framför allt attacken mot Utbildningscentret Kaaj i Kabul den 30 september 2020, som dödade minst 56 och skadade 115, samlas vi idag i solidaritet med hazarer som är föremål för folkmord i Afghanistan. Den nuvarande strömmen av systematiska attacker på hazarer uppfyller alla kriterier av definition av folkmord. Attackerna har varit specifikt riktade mot hazarer runt om i Afghanistan i alla aspekter av deras offentliga liv.

Vi uppmanar:

1. Sveriges regering och riksdag ska ta upp hazarers situation och agera inom ramen för EU och internationella organisationer för att sätta stopp för det pågående folkmordet på hazarer.

2. FN och det breda internationella samfundet måste erkänna grunden till systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan. Dessa uppfyller de slutgiltiga elementen i definition av folkmord.

3. FN, Europeiska unionen och USA måste initiera överläggningar med medlemmar av hazara-folket om praktiska åtgärder för att skydda hazarer i Afghanistan, inklusive en internationellt understödd och övervakad skyddsmekanism.

4. Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) måste öppna ärende om illdåd som hazarer möter och måste påbörja utredningar om folkmord och brott mot mänsklighet.

5. Alla flyktingmottagande länder att beakta den intersektionella diskrimineringen och de mångfacetterade grunderna för förföljelse som hazarer möter. Vi kallar på nämnda länder att prioritera hazarer i sina vidarebosättningsplaner på grund av det brådskande och uppriktigt behövda skyddet för hazarer som befinner sig på flyktingläger och som flyr till tredjeländer.

Det här inlägget postades i اطلاعیه. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *