اولین دوره کورس های آموزشی باشگاه موفقیت

Spread the love

انجمن صلصال برگزار می کند


اولین دوره کورس های آموزشی باشگاه موفقیت
با مدیریت آزیتا رفعت

سمینار های

مهارت های زنده گی
اصول رهبری و تکنیک های سخنرانی
و برنامه کتاب خوانی
ظرفیت پذیرش محدود است

بدلیل محدود بودن پذیرش از علاقمندان خواهش می شود تا قبل از تاریخ ۱۵ سپتمبر ثبت نام نمایند

این باشگاه چه فعالیتهایی دارد؟

باشگاه موفقیت برنامه تدریسی است که با ارائه خدمات مختلف آموزشی و مشورتی به اعضائ خود کمک می کند تا از طریق افزایش مهارتهای خویش به توانمندی برسند و در مسیر پیشرفت و موفقیت قدم بردارند.

این باشگاه چه فعالیتهایی دارد؟

این باشگاه از طریق برگزاری سمینار، برنامه کتابخوانی و دعوت از سخنران مهمان تلاش می کند تا دانش و مهارت اعضای خود را ارتقاء دهد.

چه موضوعاتی در این باشگاه ارائه می شوند؟

این باشگاه در حال حاضر سه بخش اصلی را در نظر گرفته است. در ابتدا بر روی افزایش مهارت های فردی اعضاء تمرکز می شود که شامل مهارتهای زندگی می باشد و موضوعات زیر را آموزش می دهد: خودآگاهی، همدلی، مدیریت استرس، مدیریت خشم، ارتباط موثر، ارتباط بین فردی، مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مشکل، تفکر خلاق و تفکر انتقادی. در بخش دوم؛ این باشگاه به موضوعات رهبری مانند دیدگاه، ماموریت، ارزشها، کار تیمی، حل تضاد و غیره پرداخته می شود. در آخرین بخش نیز اصول سخنرانی و مصاحبه آموزش داده می شود.

Seminarier:

Färdigheter för livet
Ledarskaps principer
Föreläsnings tekniker
Bokläsnings program

På grund av begränsade platser ber vi intresserade att anmäla sig innan 15e september.

Succéklubben är en kunskapsverksamhet som erbjuder olika råd och stöd till sina medlemmar i syfte att de genom ökade färdigheter kunna få bättre kapacitet för framgång.

Genom att hålla seminarium, bjuda in föreläsare, ordna bokläsning försöker succéklubben öka sina medlemmars kunskaper och färdigheter.

Klubben vill fullfölja insatsen i tre steg. I första steg ligger fokus på att öka individuella färdigheter för livet och jobba med självmedvetenhet, sympati, hantering av stress och ilska, fungerande kontakt, beslutsamhet, problemlösning, kreativitet och kritiskt tänkande. I nästa steg jobbar med ledarskapsfrågor såsom attityd, uppdrag, värden, teamarbete, konflikthantering osv. I sista steg undervisar tal – och samtals principer.

Det här inlägget postades i اطلاعیه. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *