Boktryckarkonstens och bloggens betydelse för det fria ordet

Spread the love
Boktryckarkonstens och bloggens betydelse för det fria ordet

Boktryckarkonstens och bloggens betydelse för det fria ordet َAli Akbari

Idag har människor helt nya förutsättningar att sprida åsikter och information tack vare internet. Internet och bloggen ger oss möjlighet att snabbt kunna ta reda på saker som händer på avlägsna platser och vi håller kontakten levande med människor som har samma åsikter som oss utan att vi träffar dem fysiskt. Även boktryckarkonsten som uppfanns för några hundra år tillbaka i tiden gav människor nya förutsättningar att sprida sina åsikter och information. Hur viktiga har dessa två tekniker varit för yttrandefriheten?i

I sin artikel ”Gutenberg delar Europa” (Världens Historia 2010:4) skriver Stine Overbye att uppfinnaren Johann Gutenberg uppfann metoden att trycka böcker. Enligt Overbye uppfann Gutenberg gjutformen som snabbt kunde tillverka enskilda bokstäver av metall. Vidare konstaterar Overbye att Gutenberg tryckte bland annat avtalsbrev, kalendrar, undervisningsböcker och andra tryck. Gutenbergs tryckeri intresserade katolska kyrkan och han fick betalt från kyrkor för att trycka böcker åt dem, skriver Overbye. Efter några år tryckte Gutenberg 180 biblar med sammanlagt 230 000 sidor vilket skulle ta fem till tio år för en skrivande munk att skriva ett enda exemplar, belyser Overbye.

Enligt Stine Overbye (2010) publicerade Marting Luther år 1517 många provocerade tankar mot makten från katolska kyrkan och Luther tyckte att endast Gud bestämde inte påven. Overbye anser att Gutenbergs tryckarmetod hjälpte Martin Luther att sprida sina tankar genom att sälja sina böcker till miljontals européer. Enligt Overbye kritiserade Martin Luthers texter Vatikanen och under seklet därpå bröt kyrkorna i Nordeuropa med Vatikanen och beslutade tillhöra den evangelisklutherska tron. Overbye anser att Martin Luther aldrig hade lyckats sprida sina tankar utan tryckpressen, Johann Gutenbergs bocktryckarkonst.

I artikeln ”Demokrati på nätet” (Axess 2013-11-26) skriver Lotta Gröning att bloggarna har blivit en maktfaktor både på lokal – och globalnivå. Som exempel på maktfaktor där nätet bidragit till ger Gröning den amerikanska presidenten Barack Obama som spred sina åsikter via nätet och mobiltelefon till sina väljare inför valet 2008.

Lotta Gröning anser att nätet bidrar till att det skapas engagemang som ger möjligheten för bloggare att skapa en maktposition. Vidare påpekar Gröning på att idag bloggas det från världens mest inflytelserika personer som i vissa länder kan vara farligt att göra. Som ett exempel på nationer där bloggar censureras lyfter Gröning fram landet Iran. Gröning skriver att i Iran fängslas många bloggare på grund av sina åsikter mot makthavarna. En av de kända iranska bloggaren är Hossein Derakhshan vilket också enligt Gröning var den första bloggaren på persiska i sin webblogg och han är fängslad

sedan 2008 anklagad för spioneri för Israel. På Kuba har bloggarna tagit ett till när det gäller användning av bloggen, de har börjat även föreläsa på nätet angående det förtryck de upplever skriver Gröning.

Johann Gutenbergs uppfinning av boktryckarkonsten underlättade för människor att trycka böcker vilket i början var tillnytta för kyrkan som lätt kunde trycka biblar men sedan när Martin Luther spred sina tankar med hjälp av den revolutionerande uppfinningen uppstådd det en kamp mellan yttrandefriheten i kyrkomakten. Boktryckarkonsten hjälpte Luther att sprida sina tankar till miljontals människor som understödde hans kritik mot kyrkans makt. Med hjälp av Gutenbergs uppfinning lyckades Luther med sin kamp mot kyrkan. Han med sina anhängare lyckades föra fram en reformation där kyrkorna bröt och det bildades den evangelisklutherska tron.

Internet och bloggen hjälper politiker att nå sina väljare på långt håll utan att träffa dem fysisk. Politiker använder bloggen som hjälpmedel och lyckas, tackvare det medlet. Vissa politiker anser att bloggen är farlig eftersom de hotas av bloggarna. Det är främst regimer som exempelvis i Iran som känner sig hotad av den moderna metoden till yttrandefrihet. Trots att bloggare förtrycks och fängslas av regimer lyckas de alltid finna nya metoder att kritisera makthavarna.

Det som är gemensamt för både boktryckarkonsten under senmedeltiden och bloggen idag är att de har samma syfte. Boktryckarkonsten bidragit till att människor lyckades fria sig från kyrkans kontroll och bestämma själva över sitt liv. Bloggen hjälper människor att sprida sina åsikter och avslöja diktatorernas förtryck över oppositionen, etniska minoriteter m.m

Författare Ali Akbari

Det här inlägget postades i Radio Salsalرادیو صلصال. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *