ادغام و نقش جامعه مدنی

Spread the love

Ali Rizai Ordförande i Salsal Förening

 ادغام اجتماعی پدیده ی است که انسان ها بتوانند خود را در یک جامعه وفق دهند و ادغام شوند و زندگی جدید خود را در جامعه نو آغاز کنند و آنهایی که به کشور های دیگر مهاجرت میکنند و در تقلای ایجاد یک زندگی آیده آل هستند.

ادغام اجتماعی یکی از مهمترین مسائل در جامعه سویدن بشمار میرود بخاطریکه ما در سویدن با یک هویت بسیار گسترده زندگی می کنیم باید این پروسه به خوبی سپری شود لذا دولت باید بهترین راهکار ها را در نظر گیرد تا پدیده ای ادغام به موفقیت بپیوندد و تمامی شهروندان خود را عضو جامعه احساس کرده و هیچ کس خود را محروم و در انزوا احساس نکنند.
برای اینکه قشر مهاجر به راحتی بتوانند ادغام و وارد جامعه شوند جامعه میزبان باید پذیرای فرهنگ و اقوام و ملیت های دیگر نیز باشد و این موضوع می تواند در یکپارچه ساختن از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. درین مورد با یوهان پیسیونی دانشجوی ژورنالیزم نیز صحبت های داشتم و ایشان انگشت انتقاد را بسوی دولت دراز میکند و ادعا دازد که اگر بر پدیده ادغام اجتماعی در سویدن از روزنه دیگر نظر کنیم در می یابیم که دولت تعداد زیادی از مهاجرین را در یک منطقه مسکون ساخته و این موضوع بجای اینکه به ادغام کمک کند به جداسازی نژادی منجر میشود چون دو گروپ بصورت موازی زندگی میکنند بی آنکه با هم روابط داشته باشد.
وقتی پروسه یادگیری زبان به اتمام میرسد زمینه ادغام شدن را بیشتر فراهم میکند بخاطریکه آن وقت امکان ارتباط راحت تر برقرار میشود و آنوقت میتوان به اشکال مختلف وارد جامعه شد مثلا از طریق اشتراک در فعالیت های همگانی با سویدنی ها و ایجاد فعالیت ها توسط اتحادیه و انجمن ها چون اکثر اتحادیه و انجمن ها برای ادغام شدن فعالیت های دارند.
ادغام اجتماعی از نگاه آقای رضای یکی از مسئولین جوان اتحادیه شهمامه و صلصال و مسول انجمن صلصال.ه

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Radio Salsalرادیو صلصال. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *