Läxhjälp

www.salsal.se

www.salsal.se

کلاس های تقویت زبان سویدنی، انگلیسی و مضامین دیگر به ابتکار انجمن صلصال و به همت دانشجویان دانشگاه اوپسالا شروع به فعالیت میکند.
از آنجاییکه زبان سویدنی برای عده ی سخت بنظر میرسد باید تمرین و تمرکز بیشتر در یادگیری بخرج دهند تا به زود ترین فرصت روی زبا مسلط گردد.
آنهایی که با طرز تلفظ و هجا های زبان سویدنی مشکل دارند و همچنین میخواهند زبان را سریع یاد بگیرد این فرصت مهیا شده را از دست ندهند و همچنین در مضامین مختلف می توانید کمک دریافت کنند تا در کلاس های درسی خویش بهتر درخشیده و نمرات بهتر و عالی تر گرفته و از همه مهمتر به اهداف بزرگ که همانا وارد شدن در دوره لیسه و دانشگاه است نزدیکتر شوید.
موفقیت و بهروزی شما آرزوی ماست.

کمیته فرهنگی انجمن صلصال

Publicerat i SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar

Integration genom idrott

 

www.salsal.se Integration genom Turneringen.

www.salsal.se
Integration genom Turneringen.

Integration genom idrott

För första gång har Salsal förening i Uppsala med stöd av Riksförbundet Shahmama och salsal kunnat arrangagera en härlig dam volleyboll turnering på Lördag den 23/04/ 2016 i Uppsala.
I turneringen deltog ca 90 kvinnor både spelare och åskådare.
många deltagande lag från olika delar av Sverige bland annat Göteborg, Stockohlm, Norrtälje och Uppsala var närvarande.
Vi tycker att föreningslivet är en viktigt resurs för nyanlända att integrera sig och engagera sig i samhället. Vi tycker också att kunskap och engagemang från samhället är ännu vikigare och avgörande för en ömsesidig och smidig integration.

Läs mer

Publicerat i SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar

Integration genom idrott.

 

integrations genom idrott. Dam volleyboll turneringen 23 april 2016 Uppsala SALSAL FÖRENING.

integrations genom idrott.
Dam volleyboll turneringen 23 april 2016 Uppsala
SALSAL FÖRENING.

Tiden närmar sig och för första gången har vi turneringen i Uppsala för Afghanistans kvinnor idrott  VOLLEYBOLL  va  roligt att tänka sig annorlunda komma ut hemifrån .Det är nu på lördag den 23 april ta med er vänner familj  bekant till publiken eller samla några så det blir ett lag och delta i turneringen.

19 april

 

Afghanistan kvinnor är mest utsatta gruppen, lever under patriarkala strukturer och hedern. Men det finns de som tar initiativet att ta saken i egna händer, de kämpar för sin rätt idrotta, vara aktiva i föreningslivet, och vill bidra i det samhället de lever i.
Nu tar dam volleyboll lagen från Salsal förening i Uppsala ett historisk steg för att arrangera en volleyboll turnering där alla dam lag är välkomna. Vi hoppas att fler lag deltar och stöttar oss i kampen för vår rätt att vara fria medborgare.

12 april

انجمن صلصال، يكى از اعضاى فعالِ اتحاديه،

انجمن صلصال، يكى از اعضاى فعالِ اتحاديه،

 

انجمن صلصال، يكى از اعضاى فعالِ اتحاديه،

انجمن صلصال، يكى از اعضاى فعالِ اتحاديه، براى اولين بار جام والیبالِ خانم ها را در اوپسالاى سویدن برگزار میکند. تیم های زيادى از فرهنگ هاى مختلف دعوت شده است تا در كنار ورزش، ادغام اجتماعى نيز صورت گیرد.
صلصاليان را با پخشِ این اطلاعيه تشویق کنیم

 

12 april

 

Afghanska kvinnor bjuder på integrations dag. Det är så viktigt att kvinnor blir mer aktiva i samhället, vi börjar med idrott, idrott är bra för hälsan samtidigt är bra tillfälle att träffas och dela med sig idéer och erfarenheter.
Vi ska vara med volleyboll turnering och fortsätter framöver med andra aktiviteter.
Kom och var med oss för att påverka mer på kvinnors delaktighet i samhället!

مسابقه والیبال زنان افغانستان در اوپسالا به ابتکار انجمن صلصال.
حضور زنان افغانستانی در جامعه سوید کمرنگ می باشد . زنان یا فقط در خانه هستند یا کار یا درس و فرصت دیدار و تبادل تجربیات کمتر میسر می شود. اگر می خواهیم جامعه ای سالم و موثر داشته باشیم باید زنان را تشویق و ترغیب به شرکت در پروسه های ادغام اجتماعی و همچنین بالاتر بردن سطح آگاهی آنها به شیوه های مختلف نماییم.
اتحادیه شهمامه و صلصال با ایجاد پروژه ادغام اجتماعی با کمک انجمن های عضو اقدام به ایجاد فعالیت های ورزشی برای زنان نموده است که این پروژه با هدف فعال سازی زنان، ادغام اجتماعی و همچنین سلامتی زنان می باشد

نسیبه ابراهیمی

13 april.

Publicerat i SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar

Integration genom idrott.

 

integrations genom idrott. Dam volleyboll turneringen 23 april 2016 Uppsala SALSAL FÖRENING.

integrations genom idrott.
Dam volleyboll turneringen 23 april 2016 Uppsala
SALSAL FÖRENING.

 

 

 

 

 

 

 

Afghanistan kvinnor är mest utsatta gruppen, lever under patriarkala strukturer och hedern. Men det finns de som tar initiativet att ta saken i egna händer, de kämpar för sin rätt idrotta, vara aktiva i föreningslivet, och vill bidra i det samhället de lever i.
Nu tar dam volleyboll lagen från Salsal förening i Uppsala ett historisk steg för att arrangera en volleyboll turnering där alla dam lag är välkomna. Vi hoppas att fler lag deltar och stöttar oss i kampen för vår rätt att vara fria medborgare.

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال | Lämna en kommentar

SALSAL deltagit BONANZA turnering

SALSAL deltagit BONANZA turnering

Salsal vollyboll vinner alltid.

 

 

 

 

 

 

 

I turneringen deltagit 14 lag från olika lag. Alla lagar delade på två grupper A och B.

I varje grupp fanns det sju lagar.

Matchen började klockan 15:00 i Boland gymnasiet Sporthallen.

 

Salal vollyboll vinner alltid. www.salsal.se

Salal vollyboll vinner alltid.
www.salsal.se

 

Läs mer

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال | Lämna en kommentar

Lyckad slag för integrationen.

Uppsalatidningen

Integrationsturnering. SALSAL & KRIK 2016

Integrationsturnering.
SALSAL & KRIK
2016

 

Volleybollturneringen skapar möten mellan Svenskar och nyanlända.

Att idrott kan underlätta integration är ingen hemlighet.

Ett lyckat exempel är ett projekt i Uppsala där kristna svenska och muslimer från Afghanistan tränar volleyboll tillsammans. Nu planeras en större turneringen där lag från hela landet bjuds in.

Det handlar om Krik och SALSAL FÖRENING.

KRIK står för Kristen, idrottskontakt och är en kristen, nationell idrottsförening med mycket idrott på programmet.

SALSAL är en Förening för hazarer , en utsatt folkgrupp från Afghanistan, med fokus på båda kultur och idrott, bland annat volleyboll. Salsal Förening bildade 2012.

Allt började med att jag och Ali Rizai, Salsal Ordförande och Salsal projketledare, träffades och lärde känna varandra. han kom till våra träningar och bjöd in oss att delta, Berättar EMAnuel Gillberg Kriks projektledare.

läs mer på uppsalatidningen.

Integrationsturnering SALSAL&KRIK 2016 Uppsalatidningen

 

Publicerat i SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar

Integrationsturnering 2016.

Salsal och KRIK hade en integrations turnering måndags den 14/3-2016.

några bilder fån turneringen.

Itegrations Turnering Salsal & KRIK 2016

Itegrations Turnering Salsal & KRIK 2016

Integrations Turneringen 2016

Integrations Turneringen 2016

Integrations Turneringen Slasla & KRIK 2016

Integrations Turneringen Slasla & KRIK 2016

integrations Turneringen SALSAL & KRIK 2016

integrations Turneringen SALSAL & KRIK 2016

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال | Lämna en kommentar

‏طاغی‬

12096358_298320110338344_8143046517935759184_n[1]
‏….و اما:
‏طاغی
  

جسته گریخته اخلاق پرداز است.طاغی است.و طاغی ،کسی است که خدای بخواب رفته و دو زبان و تناقض گو را با تراغ به زمین می کوبد و با تیاغِ شهامت و گستاخی
درب و داغونش می کند.
طاغی،عاصی است.و عاصی کسی است که در مقابل وضعیت موجود-وضعیتی که ساخته و پرداخته ی زمام داران دین و علف چران دینی و دین و دین داری دروغین است-به مقابله و مصاف می نشیند و بی دلواپسی از گذشته و ترس از آینده،راهش را همچنان می پیماید و چونان کرگدن، تنها راه در می نوردد و به سفر تنهایی-انقلاب،
می رود.
چرا طاغی ،با سرشت و خمیره ی »پاگانی«
و»الحادی،«باز در جستجوی اخلاق است و همچنان برای اخلاق و راه اخلاق ،سُرنا می نوازد و دهل می زند و‌می رقصد ؟و چرا با شیرازه ی فکری بی خدایی مطلق ،باز جاغه ی خدا را می گیرد و تراغِ او را آماجِ چوب و چکل قرار می دهد و سینه اش را می درد و قلبش را می شکافد و با او در ستیزِ دایمی قرار می گیرد؟
چرا طاغی،در مقابل عموم جبهه می گیرد و جبهه ی نخستینش،خدایی است که انگار مرده است و یا انگار هیچ نیست و یا این که به تمسخر بشریت نشسته است و درد و بدبختی و مصیبت بشر را تماشا می کند و کبکش ،از این راه ،خوش است و خوش می خواند و یا انگار او فلج شده و از کار و کتار هستی غافل است و در برابر فریادهای بشری و ناله ها و تقلاها و استغاثه ها و عطش ها و بی کسی ها و دردها و غم های
مدامش،سکوت کرده است.سکوت غمبار و خموشی گران.و بالاخره،سکوت و خموشی گرانی که منجر به براندازی و طردِ همه جانبه ی او از تخت و بخت هستی می شود.
جبهه و هدف دومش،کمونیسم است.همانی که نود و پنج درصد از وجود و ذهن طاغی را مربوط به خود می داند.این که تا چه حد طاغی به جهان بینی الحادی و اصول قوی دیالکتیکی معتقد است.که بی شایبه از نگاه جهان بینی ،او یک کمونیست-پاگانی است.
و قوانین دیالکتیک را نیز قبول دارد.حال اوست که با این کمونیسم می رزمد.چرا با ماتریالیسمی که خود در حیطه و دایره ی آن جای می گیرد و با کمونیسمی که دارد ماتریالیسم را می پرورد،در افتاده است و آن را از شرهای نظیر مسیحیت و سرمایه داری غربی،به مراتب ،خطرناک تر و قاتل تر می داند و با آن ،یک تنه مبارزه می کند و سارتر و دبووار و همه ی روشن فکران چپ را از خود می رنجاند و دشمن خود می سازد و چرا؟…
جبهه و هدف دیگرش،سرمایه داری است .آن چیزی را که طاغی،از کمونیسم به درجه ی نازل تر قرار می دهد.ولی با این همه،
همچنان سرمایه داری و فاشیسم را شر و دشمنان بزرگ بشر می داند و در برابر هردو به هیچ وجه خموش نیست و فریاد می کشد…
و این همه ؛
اما طاغی ،باید که طور دیگر باشد و همانند همه و همچون هیچ کسی نباشد.وظیفه ی اوست که در برابر شرهای چندین صورت و گونه گون به مبارزه برخیزد و با هیچ طیفی از شر،کنار نیاید.وظیفه ی اوست که اخلاق ببافد.اخلاقی که بالفطره،انسانی باشد.
وظیفه ی اوست که جاغه ی یکی را بگیرد.
ولو هیچ جاغه و گریبانی در کار نباشد،باز اوست که »جاغه «ی را بگیرد.
»-تو چطور قادری که معنا را درعالم بی معنایی ثابت کنی«؟
»*من ثابت می کنم«.
»*من فریاد می کشم«.
»*من باید فریاد بکشم«.
»*من فریاد می کشم؛چون نمی توانم که فریاد نکشم«!!
»*من فریاد می کشم،پس هستم«!!
طاغی،تکیه بر وجود انسانی دارد.و وجود انسانی را مایه ی هویت او می داند.چه این که معتقد است که انسان باید سویچ ماشینش را خود بدست گیرد .و ماهیت اش در اختیار خودش باشد.و رفتارش نیز.
طاغی،همه ی آن چیزهایی را که قامت انسان و ماهیت او را و شخصیت و اصالت او را درهم شکسته است و نابود کرده است،
به چالش فرا می خواند:
دین،تابو،سنت،نژاد،هنجار،ایدیولوژی،تاریخو…
آنجایی که مارکسیسم و کاپیتالیسم و فاشیسم ،در کنار همه ی به چالش کشیده ها ،قرار می گیرند.و صد البته که قرار می گیرند.
اصلی ترین پدافند مبارزه ی طاغی ،رو به سوی خدا دارد.خدایی که دارد یا بشر را اسپارتاکوس وار به بردگی می کشاند و از او و کارش لذت می برد.و یا این که او را همچون سیزیف به اجبار وحشتناک پوچ کاری تاریخی و ابدالابد،فرا می خواند.که در نهایت این سیریف بشری ،خود باید مفهومی بر این بی مفهومی طرد شدگی و رانده شدگی خود بیفزاید و زندگی و حتا این اجبار پوچ و بی هدف را ،متعالی و هدفمند و با معنا سازد.
از این جهت ،او می بیند که اکثریت بشر قایل به وجود ذاتی است که به جای این که اورا یاری کند و غمخوار او باشد،همچون خوره ،جان و روح اورا می خورد و نابودش می کند.ولی باز این بشر است که همچون سگ ،از عف عف و پارس و نیاز و زاری و التماس و التجأ و هیاهو و فریاد،خالی نیست.و این بشر است که بیش از پیش،بر زبونی و دونی و بدبختی خود،قهقه سر می دهد و خوشی می بافد.
طاغی،بزرگوارانه در رنج است.و برای انسان ،راهی می جوید.دارویی و درمانی.تا این که می رسد به دارویی که کشف می کند

طغیان! طاغی را برای خود عالی جناب بکار بردم
نویسنده: واحد ادیب عضو شورای نویسندگان انجمن صلصال

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال | Lämna en kommentar

کنفرانس بررسی وضعیت حقوق بشری هزاره ها

لطفا روی اطلاعیه کلیک کنید تا مطلب بزرگتر شود.
کنفرانس یاد بود از قتل عام هزاره ها توسط عبدالرحمن

 

 

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال | Lämna en kommentar

Salsal

Berättelse om salsal Meraj Habibi

Salsal

I skolan hade jag träslöjd och där skulle vi välja vad vi skulle bygga på den lektionen.

Jag valde att skriva ”Salsal” på ett trä bit. Jag fick en stor träbit så jag kunde skriva stora och fina bokstäver på det.

Min träslöjdlärare föreslog att jag skulle gräva runt bokstäverna i träbiten så att bokstäverna stack ut. Jag grävde träbiten som min träslöjd lärare gav förslaget och jag började direkt med träbiten så att den skulle bli snyggt.

Läs mer

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال, SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar