salsals bakgrund och vision

Vad är salsal

Salsal är en ideell förening som bildades 2012. Vi riktar vår verksamhet till ny anlända som kommer från Afghanistan med syfte att främja deras integration i samhället. Vår fokus ligger på ensamkommande ungdomar där behovet av insatser är mycket stort. Våra aktiviteter inkluderar sportevenemang, kulturaktiviteter i samarbete med andra aktörer i civilsamhället. Samtliga aktiviteter är integrationsfrämjande där vi motiverar och stöttar unga för att påskynda deras inträde i svenska samhället. Vår styrka är att vi har en kulturell förståelse för dessa ungdomar som är viktigt för att kunna skapa tillit. Vi värnar om att visa på förebilder i form av unga vuxna som har lyckats bra i Uppsala. Vi värnar om att vägleda ungdomar gällande utbildning och skolval och erbjuda läxhjälp för de som behöver det och som också saknar en lugn arbetsmiljö.

Vad gör salsal

Salsal ämna att erbjuda ungdomar i följande aktiviteter, dessa aktiviteter riktar sig till alla som är intresserade och inte enbart våra medlemmar.

  • Läxhjälp: universitetsstudenter kommer att erbjuda läxhjälp i matte, svenska, engelska och naturvetenskapliga ämne. Läxhjälp erbjuds en gång i vecka.
  • Musik: tillsammans med föreningen diamantgrupp kommer vi att erbjuda ungdomar möjlighet att prova på instrument som dulcimer, dambora mm. Detta skall erbjuds två gånger per månad.
  • Sport: i samarbete med svenska kyrkan där även svenska ungdomar deltar kommer vi att spela volleyboll och fotboll med ungdomar. Denna aktivitet är av integrerande karaktär där svenska och nyanlända ungdomar får mötas och lära känna varandra. De nyanlända ungdomarna tycker att det är väldigt bra att få också träna sin svenska. Svenska tjejer har utryckt att de vill träna volleyboll tillsammans med nyanlända tjejer och för det vill vi ordna en lokal för att göra det möjligt för tjejer som inte har kunnat vara med att delta i sportaktiviteter. – turneringen kommer att ordnas två gånger i fotboll och volleyboll med svenska och nyanlända.
  • Poesi kväller: sex poesi kväller är planerade. Persisk och svensk talande poeter kommer att gästa ungdomarna och ha poesiworkshops för att uppmuntra dem till att utrycka sig. Vi vill uppmuntra specifik tjejerna till att utrycka sig och ta plats på scenen.
  • Bokterapi: vi kommer att hålla i studiecirklar där vi använder lämplig litteratur. Vi kommer att utgå från studieförbundet vuxenskola material ” din egen berättelse” som uppmuntrar till att skriva som en helande process.

vision

– Delaktighet: i samarbete med studieförbundet vuxenskola utbildas våra ledare i ledarskap- folkbildningsmetodiken med fokus på allas delaktighet och möjlighet till inflytande.

– Jämställdhet: vi riktar en del av vår verksamhet specifikt mot tjejer för att underlätta deras möjlighet till att ta del av våra aktiviteter. Jämställdhet är något som genomsyrar allt vi gör. Vi ämnar att hela tiden prata med ungdomarna om det.

– Trygghet: vi satsar på kontinuitetför att ungdomarna ska kunna känna tillit och trygghet med oss. Vi ser alltid till att det finns vuxna närvarande. Den kontakten är oerhört viktigt. Att alltid prata värderingar är viktigt i all kontakt, att skapa en positiv vi-känsla.

– Hälsa: att våra aktiviteter syftar till bättre fysisk och psykisk hälsa, genom gemenskap och glädje vill förebygga att ungdomarna hamnar snett i samhället. De behöver vägledas och sysselsättas. Vi vill satsa på bokterapi för att både främja läsning men även den läkande processen som många har framför sig.

Vi kommer att marknadsföra våra aktiviteter hos våra samarbetspartner och på offentliga platser. Studieförbundet vuxenskola hjälper oss med marknadsföringen och tryck av material vid behöv.

Vi kommer att erbjuda utbildningar i demokrati utifrån materialet ” mitt val” och prata jämlikhet, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter i det svenska demokratiska samhället.

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال, SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar

integration

Vad är integration?

Jag antar att integration är en lång process, där en grupp går från att vara minoritet i ett samhälle till att bli en del av majoriteten.

Det är också att lära sig om samhällets villkor och beteenden, på det som är viktigt att veta och tänka på som nyanländ. Passerar man rött ljus eller väntar man på grönt ljus? Slänger man skräp i överallt eller slänger man det i soptunnan? Kan man tala och skratta högt hur man vill på bussen eller offentliga eller bör man visa respekt på ett sådant sätt att man pratar lugnare och använder hörlurar när man lyssnar på musik? Går man på gångbana eller cykelbana? Rökar man cigarett på rätt ställe eller är det förbjudet på vissa ställen?

Vi kan alla bestämma oss att för att själva börja integrera oss och även hjälpa de nya svenskarna att kunna göra samma sak. Vad kräver integration för en nyanländ? Jo, det bör skapas bättre möjligheter för att de ska känna sig välkomna och delaktiga i samhället.

Det bör skapas bättre möjligheter för att de ska känna sig välkomna och delaktiga i samhället.

Ett av de mest avgörande verktygen för integration är idrott. Idrott är nyckeln till integration eftersom att det är ett gemensamt språk som alla mer eller mindre kan kommunicera genom. Uppsala kommun har tagit ett beslut som höjt hyran på sporthallen från 80 kr/tim till 150 kr/ tim vilket är helt oacceptabelt då det kan skada (överväg att använda ordet ”hämma” istället) integrationsarbetet framöver eftersom de flesta unga nyanlända deltar på nästan alla idrottsaktiviteter som ger dem möjlighet att träna svenska, hitta vänner, ge ett socialt sammanhang etc.

Eftersom kostnaden för hyran redan är dyr för vissa föreningar tvingas de att lägga ner sina sportaktiviteter då det nästan är omöjligt att betala högre medlemsavgift än den existerande. Unga nyanlända förlorar alltså möjligheten att integreras genom sport.

Det andra problemet som hämmar integrationen är att det mycket svårt och få projektpengar från kommunen och andra bidragsgivare för idrott vilket gör att vi kan inte lyckas med det klockrena verktygen som idrott är för vårt lands integration.

Text: Yousof Rizai, Ordförande i Salsal förening i Uppsala

 

Publicerat i مقالات | Lämna en kommentar

شهروند مسول

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻣﺴﻮﻝ

  ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪﺣﻘﻮﻗﺶ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻭاﺟﺒﺎﺕ ﺩﺭﻧﻆﺮ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺶ ﺭا ﺑﻪ ﻭﺟﻪ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ.

   ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ, ﻋﺒﺎﺭﺕ اﺯ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭﻭﻇﻴﻔﻪ اﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﻣﺤﻴﻄ اﻃﺮاﻑ ﺧﻮﻳﺶ ﺩاﺭﻧﺪ. ﺣﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ, ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻭﺣﺘﻲ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﻲ اﻧﺪاﺯﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺷﺮﻱ اﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻌﻀﻲ اﺯﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺭا ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺭا ﻣﺴﻤﻮﻡ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ جﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭاﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺭا ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭﺑﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪاﻭا, ﻭﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ, اﺭﺗﻘﺎﺩﻫﻨﺪ.

 ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮﺭ اﺧﻼﻗﻲ ﻭﻭاﺟﺒﺎﺕ ﺩﻳﻨﻲ, اﻣﺮﻱ ﺳﺨﺖ ﺩﺷﻮاﺭ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺗﻌﺪاﺩ اﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﻣﺠﺎﺏ ﻭاﺟﺒﺎﺭ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺩاﺭﺩ, ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺯﺭﻭﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭاﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

    ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ اﻱ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺩاﺭﺩ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﻜﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ, ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺩﻱ ﻭﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

      02-03-2017ﺫﻛﺮﻳﺎ ﻃﺎﻫﺮﻱ

Publicerat i مقالات | Lämna en kommentar

انجام وظیفه

انجام وظیفه

اﮔﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﻳﺎ ﻋﻀﻮ اﺭﺷﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﺮ ﻟﺤﻆ, ﺑﺪﻭﺭ اﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﭘﺴﺖ اﻡ, ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻥ ﺁﺯاﺩﻳﺨﻮاﻩ ﻭﻣﺴﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮﺭﻡ, ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻡ ﺭا ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺧﻮﺩﻡ ﺭا ﺑﺠﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺩاﻍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﺬاﺭﻡ و اﺣﺴﺎﺱ ﻫﻤﺪﺭﺩﻱ ﻛﻨﻢ. اﺣﺴﺎﺱ اﻡ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻢ. ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ اﺟﺎﺯﻩ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺩاﺩ, ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﺎ ﻣﺴﻮﻟﻲ ﻭﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﺭﻳﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬاﺭﺩ, ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻱ اﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬاﺭﻡ, ﻫﺮ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﻣﻦ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺩ ﻭاﺣﺴﺎﺱ ﻣﺮﺩﻡ اﻡ ﺭا ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ.
ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺩاﺷﺖ. اﻣﺎ ﻫﺪﻓﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﻼﻱ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻭﺁﺯاﺩﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ,ﺟﻮاﻧﺎﻥ,ﺯﻧﺎﻥ وﻣﺮﺩاﻥ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﻭﺧﻮﺩﺧﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﻭﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ, ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭﺟﻠﺴﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ اﺯ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎ, ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎﻱ ﻗﻮﻣﻲ ﻧﮋاﺩﻱ اﺯ ﻋﺪﻡ اﻋﺘﺪاﻝ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و ﺑﻮﺩﻳﺠﻮﻱ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭاﺯ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺣﻖ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ. ﺧﻮﺩﻡ ﺭا ﺑﻪ ﺟﺎﻱ اﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﻫﺰاﺭﻩ, ﭘﺸﺘﻮﻥ, ﺗﺎﺟﻚ, اﺯﺑﻚ, ﻧﻮﺭﺳﺘﺎﻧﻲ, ﭘﺸﻪ اﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﮕﺬاﺭﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮﻧﻤﺎﻫﺎ, ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻲ ﻭاﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻭﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ اﺯ ﮔﻠﻮ اﻭ ﻛﻮﺩﻙ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺁﻭاﺭﻫﺎ ﺩﺭﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻏﻠﺘﻴﺪﻩ و ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ اﺯ ﮔﻠﻮ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭاﻥ ﻛﻪ اﻃﻔﺎﻝ ﺷﺎﻥ ﺭا ﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻲ ﺟﺎﻥ! ﻭاﺯﺗﺮﻳﺒﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﺰﻧﻢ, ﻓﺴﺎﺩ اﺩاﺭﻱ ﺩﺭﺧﻮﺩ ﻛﻤﺴﻴﻮﻥ اﺻﻼﺣﺎﺕ اﺩاﺭﻱ و ﺩﺭ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﻮﺳﻢ ﻛﻪ ﺷﻮﺭاﻱ اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻤﺎﺩ ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻮﺣﺶ ﻭﺑﺮﺑﺮﻳﺖ اﺳﺖ. ﻭﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﻛﻪ اﻧﻮاﻉ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻫﺎ, ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻲ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻝ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻭﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ, ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺯﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺜﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﻳﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻭ ﺷﻮﺭاﻱ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ اﺯ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻡ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻩ, ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭﻃﺮﻳﻘﺖ ﺭا ﻛﻪ ﻣﻨﻂﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻭﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻌﻀي ﻫﺎ ﺩﻳﻨﺪاﺭﻱ اﺳﺖ, ﺑﻪ ﻭﺟﻪ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ. ﺩﻳﻨﺪاﺭﻱ ﻫﻴﭻ اﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﻭﻧﺪ, ﭘﻴﺮﻭﻱ اﺯﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ, ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪﻭﻣﻨﺎﺑﺮ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ, ﻧﺪاﺭﺩ. ﺩﻳﻨﺪاﺭﻱ اﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳ

نگارنده: ذکریا طاهر

Publicerat i مقالات | Lämna en kommentar

 

Publicerat i مقالات | Lämna en kommentar

هموطنان عدالت خواه سپاس از ابراز همدردی تان

هموطنان عدالت خواه سپاس از ابراز همدردی تان!��

از آنجاییکه مسولیت بسیار عظیم و خطیر در قبال ما ( که در خارج از افغانستان ) زندگی می کنیم موج میزند و ما  جنبش روشنایی به دو شکل می توانیم کمک کنیم.

۱-

پوشش خبری و حمایت معنوی و فکری و ترجمه قطع نامه های جنبش به زبان های زنده دنیا، ایجاد کنفراس ها و

گفتگو ها و در نهایت از لاک خود بیرون رفته با مردمان دنیا از ستم و تبعیض و تعصب و فقدان عدالت و برابری در افغانستان بخصوص با افراد فعال سیاسی و احزاب کشور های میزبان در جریان گذاشته شود و مقاله ها نوشته شود جنبش روشنایی یگانه نهضت و جنبش خودجوش مردمی استکه از بطن جامعه برخاسته  و از اقشار مختلف تشکیل یافته است که مدنی ترین خواست را مطرح کرده و متمدین ترین تظاهرات را که در طول چهل سال تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است را پی ریزی نموده است که نماد آگاهی و بصیرت و پختگی سیاسی و فکری مردم را نشان میدهد

۲-

ما می توانیم کمک مالی و اقتصادی نماییم که خوشبختانه هموطنان ما از گوشه و کنار جهان متحدانه کمک های مالی خویش را برای جنبش روشنایی و خانواده های شهدا فرستادند که درین بخش انجمن صلصال بعنوان یک نهاد غیر انتفاعی نیز سهم خویش را در قبال جنبش و خانواده های شهدا و مردم ادا نموده است که با ارسال مقدار پول برای جنبش روشنایی و خانواده های شهدا بدست اقای بهزاد رسیده و از یکایک هموطنان نهایت عزیز که ابراز همدردی نمودند و از طریق انجمن صلصال پول روان کردند سپاس گذاریم و قطعا این پول کمک زیادی میشود برای خانواده های شهدا و قطره قطره دریا میشود.

از آنجاییکه جنبش روشنایی یک امید را در جامعه خلق کرده همه با هم از آن حمایت کنیم تا به خواست های مشروع و مدنی خود برسیم.

مدیریت انجمن صلصال

 

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال, مقالات | Lämna en kommentar

Läxhjälp

www.salsal.se

www.salsal.se

کلاس های تقویت زبان سویدنی، انگلیسی و مضامین دیگر به ابتکار انجمن صلصال و به همت دانشجویان دانشگاه اوپسالا شروع به فعالیت میکند.
از آنجاییکه زبان سویدنی برای عده ی سخت بنظر میرسد باید تمرین و تمرکز بیشتر در یادگیری بخرج دهند تا به زود ترین فرصت روی زبا مسلط گردد.
آنهایی که با طرز تلفظ و هجا های زبان سویدنی مشکل دارند و همچنین میخواهند زبان را سریع یاد بگیرد این فرصت مهیا شده را از دست ندهند و همچنین در مضامین مختلف می توانید کمک دریافت کنند تا در کلاس های درسی خویش بهتر درخشیده و نمرات بهتر و عالی تر گرفته و از همه مهمتر به اهداف بزرگ که همانا وارد شدن در دوره لیسه و دانشگاه است نزدیکتر شوید.
موفقیت و بهروزی شما آرزوی ماست.

کمیته فرهنگی انجمن صلصال

Publicerat i SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar

Integration genom idrott

 

www.salsal.se Integration genom Turneringen.

www.salsal.se
Integration genom Turneringen.

Integration genom idrott

För första gång har Salsal förening i Uppsala med stöd av Riksförbundet Shahmama och salsal kunnat arrangagera en härlig dam volleyboll turnering på Lördag den 23/04/ 2016 i Uppsala.
I turneringen deltog ca 90 kvinnor både spelare och åskådare.
många deltagande lag från olika delar av Sverige bland annat Göteborg, Stockohlm, Norrtälje och Uppsala var närvarande.
Vi tycker att föreningslivet är en viktigt resurs för nyanlända att integrera sig och engagera sig i samhället. Vi tycker också att kunskap och engagemang från samhället är ännu vikigare och avgörande för en ömsesidig och smidig integration.

Läs mer

Publicerat i SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar

Integration genom idrott.

 

integrations genom idrott. Dam volleyboll turneringen 23 april 2016 Uppsala SALSAL FÖRENING.

integrations genom idrott.
Dam volleyboll turneringen 23 april 2016 Uppsala
SALSAL FÖRENING.

Tiden närmar sig och för första gången har vi turneringen i Uppsala för Afghanistans kvinnor idrott  VOLLEYBOLL  va  roligt att tänka sig annorlunda komma ut hemifrån .Det är nu på lördag den 23 april ta med er vänner familj  bekant till publiken eller samla några så det blir ett lag och delta i turneringen.

19 april

 

Afghanistan kvinnor är mest utsatta gruppen, lever under patriarkala strukturer och hedern. Men det finns de som tar initiativet att ta saken i egna händer, de kämpar för sin rätt idrotta, vara aktiva i föreningslivet, och vill bidra i det samhället de lever i.
Nu tar dam volleyboll lagen från Salsal förening i Uppsala ett historisk steg för att arrangera en volleyboll turnering där alla dam lag är välkomna. Vi hoppas att fler lag deltar och stöttar oss i kampen för vår rätt att vara fria medborgare.

12 april

انجمن صلصال، يكى از اعضاى فعالِ اتحاديه،

انجمن صلصال، يكى از اعضاى فعالِ اتحاديه،

 

انجمن صلصال، يكى از اعضاى فعالِ اتحاديه،

انجمن صلصال، يكى از اعضاى فعالِ اتحاديه، براى اولين بار جام والیبالِ خانم ها را در اوپسالاى سویدن برگزار میکند. تیم های زيادى از فرهنگ هاى مختلف دعوت شده است تا در كنار ورزش، ادغام اجتماعى نيز صورت گیرد.
صلصاليان را با پخشِ این اطلاعيه تشویق کنیم

 

12 april

 

Afghanska kvinnor bjuder på integrations dag. Det är så viktigt att kvinnor blir mer aktiva i samhället, vi börjar med idrott, idrott är bra för hälsan samtidigt är bra tillfälle att träffas och dela med sig idéer och erfarenheter.
Vi ska vara med volleyboll turnering och fortsätter framöver med andra aktiviteter.
Kom och var med oss för att påverka mer på kvinnors delaktighet i samhället!

مسابقه والیبال زنان افغانستان در اوپسالا به ابتکار انجمن صلصال.
حضور زنان افغانستانی در جامعه سوید کمرنگ می باشد . زنان یا فقط در خانه هستند یا کار یا درس و فرصت دیدار و تبادل تجربیات کمتر میسر می شود. اگر می خواهیم جامعه ای سالم و موثر داشته باشیم باید زنان را تشویق و ترغیب به شرکت در پروسه های ادغام اجتماعی و همچنین بالاتر بردن سطح آگاهی آنها به شیوه های مختلف نماییم.
اتحادیه شهمامه و صلصال با ایجاد پروژه ادغام اجتماعی با کمک انجمن های عضو اقدام به ایجاد فعالیت های ورزشی برای زنان نموده است که این پروژه با هدف فعال سازی زنان، ادغام اجتماعی و همچنین سلامتی زنان می باشد

نسیبه ابراهیمی

13 april.

Publicerat i SFS Raport گزارشات انجمن | Lämna en kommentar

Integration genom idrott.

 

integrations genom idrott. Dam volleyboll turneringen 23 april 2016 Uppsala SALSAL FÖRENING.

integrations genom idrott.
Dam volleyboll turneringen 23 april 2016 Uppsala
SALSAL FÖRENING.

 

 

 

 

 

 

 

Afghanistan kvinnor är mest utsatta gruppen, lever under patriarkala strukturer och hedern. Men det finns de som tar initiativet att ta saken i egna händer, de kämpar för sin rätt idrotta, vara aktiva i föreningslivet, och vill bidra i det samhället de lever i.
Nu tar dam volleyboll lagen från Salsal förening i Uppsala ett historisk steg för att arrangera en volleyboll turnering där alla dam lag är välkomna. Vi hoppas att fler lag deltar och stöttar oss i kampen för vår rätt att vara fria medborgare.

Publicerat i Radio Salsalرادیو صلصال | Lämna en kommentar