والیبال بانوان صلصال

Spread the love

گزارش والیبال بانوان صلصال

این هفته نیز دو دوست جدید ما در تیم ولیبال پیوستند. و واضحا، معرفی اعضای جدید و مشتاق به بازی والیبال به بقیه گروپ انرژی مثبت می دهد. طبق معمول، تمرین های گرم کننده که با اجرای بازی های جالبی انجام شد. سپس در بخش اول تمرین، برای آمادگی مسابقه ی تمرینی، تمرینات پاس های کوتاه، پاس های دراز و سرویس و مهم تر از همه اجرای بازی در موقعیت های مختلف میدان در گروپ های کوچک را تمرین کردیم. و تفاوت بازی بازی کننان با بازی های هفته های قبل به خوبی مشاهده می شود. در بخش دوم تمرین، اعضا به دو تیم شش نفری تقسیم گردید و چند مسابقات دوستانه ی داشتیم. دور مسائل که روز به روز بهتر می شود، مشکلات مهمی را که همه ی بازیکنان دارند رادرین هفته کشف کردیم. همه بازیکنان در هنگام تمرین در گروپ های کوچک بازی عالی دارند. ولی همینکه گروپ بزرگ تر شده و یا اینکه اعضای جدیدی به تیم ملحق می شوند، کنترول بازی را از دست می دهند. خلاصه، هماهنگی بازی کنان ضعیف می شود. و این یک مساله جدیی است و پایه و اساس بازی های غیر انفرادی را تشکیل می دهد. برای حل مشکلات تیم، و ایجاد هماهنگی بیشتر ما اعضا در طی شامی که از طرف انجمن تدارک دیده شده بود با هم صحبت کردیم و برنامه هایی داریم که ان شالله در هفته های بعد پیاده می شوند. نکته ی آخر، تیم بانوان صلصال در مرحله ی است که باید بازی کنان دائمی آن را مشخص کنیم. اکنون شش نفر که در همه ی تمرینات اشتراک کرده اند و چهار الی پنج نفر دیگر که فقط در بعضی از تمرینات اشتراک داشتند در لیست اعضای تیم هستند. ولی برای اینکه لباس برای تیم تهیه شود و آمادگی لازم برای مسابقه ی که در آینده ی نه چندان دور برگزار می شود، گرفته شود‌؛ از بازی کنان که می‌خواهند شامل این فعالیت ها باشند می‌خواهیم که در تمرینات این ماه حتما اشتراک کنند. در غیر صورت تنها به اعضای دائمی تیم لباس و حق اشتراک به مسابقه داده خواهد شد.

  • .مسول والیبال بانوان صلصال

 

Det här inlägget postades i Idrott. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *